'Bel ons: 030-6590150'

Univé-VGZ-IZA

Univé-VGZ-IZA

  • gezinslid verblijft langer dan 2 dagen in een ziekenhuis voor verpleging, onderzoek en behandeling; in dit geval ontstaat recht op maximaal 14 dagen thuiszorg per ziekenhuisopname;
  • bij een gezinslid openbaart zich een ernstige ziekte (in de polis zijn deze ziekten benoemd, bijv . hartinfarct, beroerte, nierfalen, verlamming etc); in dit geval ontstaat recht op thuiszorg gedurende maximaal 75 dagen;
  • werknemer wil gezinslid die lijdende is aan een levensbedreigende ziekte bijstaan (aanvullend zorgverlof); er ontstaat recht op 20 dagen.

Contact

Postadres
Postbus 109, 3990DC, Houten
Bezoekadres
De molen 77, 3995AW, Houten
Tel: 030-6590150
Fax: 030-6590755
Website: www.zorg-voor-u.nl
Email: aanmelding@zorg-voor-u.nl

Zorg voor U

Zorg voor U is een landelijk werkende organisatie die bemiddelt in thuiszorg tussen (zorg) verzekering, zorginstellingen en cliënten. Zorg voor U verleent tevens ondersteunende diensten aan zorginstellingen en/of ZZP’ers (zelfstandigen zonder personeel). Zorg voor U is de verbindingsschakel tussen (zorg) verzekeraars en zorgaanbieders.