'Bel ons: 030-6590150'

Home

Welkom bij Zorg voor U.

Zorg voor U is een landelijk werkende organisatie die bemiddelt in thuiszorg en verleent ondersteunende diensten aan aanbieders van zorginstellingen en/of ZZP’ers (zelfstandigen zonder personeel). Zorg voor U is de verbindingsschakel tussen (zorg) verzekeraars en zorgaanbieders. De basis van Zorg voor U wordt gevormd door de landelijke zorgmakelaarsfunctie. Wij sluiten overeenkomsten met zorgverzekeraars op het terrein van de huishoudelijke ondersteuning en kinderopvang. Voor de uitvoering van deze overeenkomsten, waarbij door verzekeraars een landelijke dekking wordt geboden, beschikt Zorg voor U over een uitgebreid netwerk van instellingen die de daadwerkelijke zorg leveren. Inherent aan deze makelaarsfunctie is, dat Zorg voor U de financiële afwikkeling voor zijn rekening neemt, eventuele klachten voor zorgverzekeraars oplost en gewenste beleidsinformatie verzameld en ter beschikking stelt van verzekeraars en/of instellingen.

Thuiszorg...

Zorg voor U werkt samen met zorgverzekeraars. De zorgverzekeraars waar Zorg voor U momenteel nauw mee samenwerkt zijn Achmea, Univé.
Zorg voor U streeft er te allen tijde naar om u zo goed mogelijk van dienst te zijn.
-

Contact

Postadres
Postbus 109, 3990DC, Houten
Bezoekadres
De molen 77, 3995AW, Houten
Tel: 030-6590150
Fax: 030-6590755
Website: www.zorg-voor-u.nl
Email: aanmelding@zorg-voor-u.nl

Zorg voor U

Zorg voor U is een landelijk werkende organisatie die bemiddelt in thuiszorg tussen (zorg) verzekering, zorginstellingen en cliënten. Zorg voor U verleent tevens ondersteunende diensten aan zorginstellingen en/of ZZP’ers (zelfstandigen zonder personeel). Zorg voor U is de verbindingsschakel tussen (zorg) verzekeraars en zorgaanbieders.